Vinh dự Không rõ

[19/05/2017 17:13 | Những người Bạn | Nhận xét(0) | Đọc(2456) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Chiều  15-5-2017, đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ để công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và kế hoạch kiểm tra. Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng,  Bộ trưởng, và bốn đồng chí thứ trưởng.  Tôi được Bộ Khoa học và Công nghệ mời tham dự cuộc họp này.   

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã công bố Quyết định số 470-QĐNS/TW ngày 21-3-2017 của Bộ Chính trị thành lập Đoàn kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 05-6-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo  gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X).

Cuộc họp diễn ra tại phòng họp quốc tế của bộ. Phòng họp này có treo ba bức ảnh cỡ lớn với chủ đề Hà Nội. Cả  ba bức ảnh đó đều do tôi chụp  tại hồ Hoàn Kiếm từ năm 2010 đến nay.

Hội trường của nhiều bộ, ngành; phòng khách của nhiều gia đình thường treo tranh. Tuy vậy các bức ảnh phong cảnh hồ Hoàn Kiếm do  tôi chụp đã có mặt tại một địa điểm nói trên, thật vinh dự!

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 796 đã được: 3.9/10 (9 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share