Tôi nhớ hồ Hoàn Kếm ngay cả  khi đang chụp bức ảnh này. Không rõ

[04/03/2014 14:47 | Phóng sự - Tản mạn | Nhận xét(0) | Đọc(2612) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share