Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Như các bạn yêu “ hohoankiem .org” đã biết, hiện nay Công ty Thoát nước Hà Nội đang tiến hành nạo vét thủ công hồ Hoàn Kiếm. Việc nạo vét thủ công này được tiến hành chung quanh hồ tính từ bờ hồ ra 10 mét. Biện pháp này nhằm giải quyết phần lớn lượng bùn gần bờ, thu gom...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]