Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Video Du ca đường phố bên bờ hồ Hoàn Kiếm Thời lượng: 02.26 s Format: Flash Video (*.flv) Upload: youtube.com Nguồn: HOHOANKIEM.ORG Chú thích: Du ca đường phố...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Tối 31-10-2011, đi đến chỗ cây lộc vừng chín gốc, chúng tôi nhìn  thấy mọi người đứng vòng trong, vòng ngoài. Đến gần chúng tôi nhìn thấy một tốp các bạn sinh viên vừa đánh đàn ghi ta vừa hát. Họ mặc áo phông đồng phục. Đằng sau áo ghi dòng chữ: họcdan.com. Họ là nhóm Du ca đường phố. Trưởng...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]