Highslide JSNgày 7-5-1954, đội quân viễn chinh Pháp đã phải kéo cờ trắng xin hàng tại cứ điểm Điện Biên Phủ. Chấm dứt một trăm năm đi xâm chiếm, đô hộ nước ta.

Trong Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Lịch sử còn đó những kỷ vật của một đội quân thất trận ấy.

Lang thang trên mạng, chúng tôi tìm được những kỷ vật, trong đó có các phù hiệu của các đại đội, tiểu đoàn lính Pháp sang xâm lược nước ta. Trong số các phù hiệu, huy hiệu đó có hình ảnh của Tháp rùa, hồ Hoàn Kiếm.

Highslide JS


Claude Bourrin trong cuốn sách Bắc Kỳ xưa, cho biết trong các văn bản giấy tờ của toà thị chính Hà Nội ( thời thuộc Pháp ) có con dấu với hình Cụ Rùa ngậm kiếm, đẳng sau là tháp Rùa. Chúng tôi chưa tìm ra hình này. Bạn yêu “hohoankiem.org” mà tìm thấy hình con dấu nói trên cho chúng tôi biết với nhé. Xin chân thành cảm ơn.

Highslide JS


Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 191 đã được: 4.4/10 (18 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share