Lên cầu Thê Húc phải mua vé Không rõ

[03/02/2019 23:56 | Ghi nhanh | Nhận xét(0) | Đọc(223) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Từ ngày 1-2-2019, sau khi hoàn thành đợt trùng tu đền Ngọc Sơn, khách du lịch muốn lên cầu Thê Húc cũng phải mua vé.

Trước đây khách chỉ phải mua vé khi qua cầu vào đền Ngọc Sơn, bây giờ phải mua vé từ cổng Đài Nghiên. Trước đây nơi bán vé là nhà gỗ đặt sát cầu nay là nơi cổng phụ của cổng Đài Nghiên.

Như vậy là kiến nghị của chúng tôi đã được Sở Văn Hóa tiếp thu. Trước đó Sở Văn hóa cho lắp dựng một nhà bằng thép rộng chừng 8m2 với mục đích để bán vé khi khách lên cầu Thê Húc và vào đền, tăng nguồn thu cho ngân sách. Nhà này đặt ở giữa lớp cổng thứ hai và cổng Đài Nghiên.

Khi chúng tôi đến tìm hiểu thì được biết việc dựng nhà đó chưa có giấy phép. Chúng tôi đã hiến kế Sở cần dỡ nhà đó đi và mở cửa phụ để bán vé. Nay Sở đã làm như vậy. Tuy vậy do chỗ bán vé là trục giao thông nên đã gây ùn ứ khi lượng khách đến đây đông. Sở cần dịch chuyển hai nhà bán vé ra sát cổng phụ để mở rộng khoảng không gian trước cầu Thê Húc đồng thời tạo không gian bên trong cổng phụ để khách đứng mua vé, giảm số lượng khách đứng chờ mua vé trước cổng Đài Nghiên.

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 894 đã được: 0.0/10 (0 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Bác Phồn Peugeot
Đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông
Chuyện về những bức ảnh xưa, cũ
An vị Rùa Hồ Gươm
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Phương án ngày X-3-2019
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Nhận kỷ vật chế tác tiêu bản Rùa Hồ Gươm
Mối liên hệ giữa Hội Khai Trí tiến đức và nhà thờ Nguyễn Du
Cần có biện pháp bảo vệ h...
Bức tường lúa
Dạy chó như thế này có ng...
Ghi nhanh 28 Tháng 9 lúc ...
Người thợ cả của Nhà may ...
Thoáng xưa !
Mở cuộc thi ý tưởng kiến ...
Gặp người Hà Nội ở Ca-na-...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Tr...
Kỷ niệm chiều cuối thu
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share