Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ngày 26-6-2020, tôi và một số bạn đồng nghiệp đã được Giám đốc bảo tàng Kim Hoa tiếp và dẫn đi giới thiệu các gian trưng bày.Thật tự hào cho những người làm báo vì từ nay đã có bảo tàng riêng của mình. Sau sáu năm cố gắng vượt bậc, lãnh đạo Hội nhà báo nói chung, cán bộ...
Tags:
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]