Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
(NSHN) - Trong gần 40 năm làm báo, từ tình yêu với hồ Hoàn Kiếm, hay hồ Gươm, xem hồ như thể là một phần trong cuộc sống của mình, nhà báo Hà Hồng đã lan tỏa niềm say mê của mình đến nhiều thế hệ bạn đọc.Nhà báo Hà Hồng hiện là Trưởng ban Bạn đọc Báo Nhân Dân...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]