Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Sáng 15-6-2020, Công ty Công viên cây xanh đã huy động một xe cẩu có tay với dài gần 20m để dựng lại mội cây si bị đổ vào tối 14-6. Đến chiều 15-6, việc dựng lại cây si đã hoàn tất. Thông thường cây xanh ở Hồ Hoàn Kiếm khi đổ thường bị chặt đi và bứng cả gốc....
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]