Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Sáng 1-10-2020, tôi đi bộ chung quanh hồ. Sau cơn mưa không khí thậy tuyệt vời, trời thu mát dịu.Những ngày này công việc lát đá vỉa hè hồ Hoàn Kiếm đã gần hoàn thành. Không gian phía trước tượng đài giữa phố Lê Lai và Lê Thạch có nhiều thay đổi. Vườn hoa với nhiều cây Ban không còn...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]