Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Sáng 20-10-2020, đi tập thể dục ở Hồ Gươm tôi thấy có chuyện lạ hơn ngày thường.Thứ nhất, cấm xe ô-tô, xe đạp đi chung quanh hồ mặc dù là ngày thứ ba không phải thứ 7 hay chủ nhật.Thứ hai có nhiều cảnh sát, nhân viên đội an ninh trật tự Hồ Gươm.Thứ ba có rất nhiều ô-tô trong...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]