Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Cũng như các năm trước vào ngày này tôi lại ra Hồ Gươm khu vực Nhà hàng Thủy Tạ để xem mọi người phóng sinh cá. 23 tháng chạp năm nay (tức ngày 17-1-2020) thời tiết rét ngọt ngào. Khoảng 10 giờ sáng tôi đã thấy nhiều người mang cá ra phóng sinh.Người đựng cá trong túi ni-lông, người để...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]