Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Đầu tháng 7-2019, tại vị trí kết thúc đường đôi Đinh Tiên Hoàng có thêm một điểm ấn nút điều khiển đèn giao thông. Theo chúng tôi việc đặt điểm ấn nút tại đây là hợp lý, bảo đảm an toàn cho người đi bộ bởi vì số lượng người từ phố Cầu Gỗ, dãy số nhà chẵn phố Đinh...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]