Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Chiều 14-6 - 2019 đi đến đoạn hồ đối diện báo Hà Nội Mới tôi gặp một bác trai ăn mặc theo mốt con trai Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX, mũ, áo, quần, giầy đều mầu trắng. Đặc biệt hơn bác dắt theo một chiếc xe đạp hiệu Peugeot mầu xanh. Bác tên là Phồn năm nay...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]