Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ngày 14-6, tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV 84,3% số đại biểu Quốc Hội đã ấn nút biểu quyết nội dung: Đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông.Đây là một chủ trương rất đúng nhằm bảo vệ người điều khiển phương tiện cũng như tham gia giao thông. Ngày 12-5-2019 các bạn...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]