Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ngày 13-3-2019: Vận chuyển tủ trưng bàyTheo kế hoạch ngày 13-3-2019, là ngày vận chuyển tủ bảo quản, trưng bày từ Bảo tàng Hà Nội về đền Ngọc Sơn. Công việc nói trên phải hoàn thành trước 21 giờ ngày 13-3-2019.8 giờ sáng, đi đến đường đôi Đinh Tiên Hoàng chúng tôi đã thấy một đoàn xe tập trung tại...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ngày 4-3-2019, tôi được mời đến UBND quận Hoàn Kiếm dự một cuộc họp đặc biệt. Đó là cuộc họp lấy ý kiến đóng góp vào phương án vận chuyển, lắp đặt tủ bảo quản, trưng bày và tiêu bản Rùa Hồ Gươm. Đồng chí Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì cuộc họp. Đúng...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]