Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Như thường lệ sáng mồng một Tết tôi dậy sớm đi chụp phố cũ, phố cổ. Đối với cánh thợ ảnh chúng tôi đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong 365 ngày của Hà Nội phố. Sáng mồng một Tết Kỷ Hợi (5-2-2919) chung quanh hồ Hoàn Kiếm đã đông người.Chúng tôi gặp một nhóm những người đi xe đạp...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]