Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Sáng 30 Tết người mua người bán đều vội vội, vàng vàng.Bà Là đầu phố Báo Khánh cố bán nốt mấy nải chuối rồi về, anh bán rau phố Báo Khánh nhìn tôi cười tươi vì từ sáng đến giờ bán được 10 triệu tiền hàng, chị ở phố Hàng Trống sung sướng vì mua được mớ rau mùi về...
Tags:
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]