Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Chiều 29-9-2019, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn với nội dung: Nhất anh đấy.Tôi hỏi lại sao vậy?Người bạn cho biết thành phố đang dự kiến thí điểm thực hiện một tháng phố đi bộ chung quanh Hồ Gươm, anh tha hồ mà có không gian chụp ảnh phong cảnh.Như vậy sau ba năm thực hiện việc...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]