Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Hai năm triển khai thí điểm không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận không chỉ góp phần hình thành nếp sống mới cho người dân Thủ đô; phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan mặt nước, cây xanh của di tích Quốc gia đặc biệt này, thúc đẩy phát triển...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]