Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Một sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia, chiều 9- 8- 2018, được nhiều người chú ý đó là buổi tiếp nhận các cổ vật của Việt Nam do đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức bàn giao. Tới dự có ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]