Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Cuối tháng 9-2017, một sự kiện văn hóa ở Thủ đô được nhiều người chú ý đó là Liên hoan múa đương đại: Sự gặp gỡ Á-Âu 2017. Đây là lần thứ 7 liên hoan này diễn ra ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Múa là một phương tiện thể hiện quan điểm của xã hội đương đại...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]