Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Chiều  15-5-2017, đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ để công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và kế hoạch kiểm tra....
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]