Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
15 giờ 42 phút, ngày 12-5-2017, vừa đi đến gần chỗ đặt đồng hồ thủy tinh (phố Hàng Khay) , tôi thấy một tốp ba, bốn thanh niên lao vào ôm hai thanh niên khác. Họ giằng co nhưng không có ai đến can thiệp. Không biết họ có mâu thuẫn gì với nhau?Chỉ đến khi một trong những người...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]