Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Đầu tháng 11-2017, một sự kiện được nhiều người chú ý khi các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc cùng tham gia vẽ tranh tại 18 vòm cầu trên phố Phùng Hưng. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án:  "Bích họa trên phố Phùng Hưng" do Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat)  phối...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]