Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Vào các buổi sáng những ngày cuối tháng 10-201, khi đi làm chúng tôi thấy những chiếc xe chuyên dụng dùng để tỉa cành cây đi nghênh ngang trên đường phố chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Người điều khiển ngồi ở vị trí cao ( chỗ đứng của người điều khiển thiết bị nâng , hạ khoang  đứng...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]