Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Chỉ một bức ảnh đăng trên trang Facebook cá nhân, thương hiệu Khaisilk sụp đổ sau 30 năm lừa dối khách hàng bằng cách đánh tráo thương hiệu “ Made in China” thành “ Made in Viet Nam”. Đây là một sự kiện nổi bật được dư luận quan tâm,  trong những ngày cuối tháng 10-2017. Ngay sau khi sự...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]