Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ngày 1-10-2017 đi đến tượng đài Vua Lý Thái tổ chúng tôi thấy một tấm đá ốp bệ tượng đài bị bong. Nhìn kỹ có thể thấy vữa bám vào đá ốp được phủ không đều. Các tấm đá ốp dựng đứng bị sứt mẻ nhiều. Tấm đá ốp phía sau chân tượng đài cũng có tình trạng như vậy....
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]