Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã được UBND TP giao việc làm chủ đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bà Kiệu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 23,2 tỉ đồng bằng ngân sách thành phố, thực hiện trong hai năm 2015 và 2016. Đơn vị tư vấn thiết kế:...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]