Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 8-1-2016, đi đến tháp Hòa Phong chúng tôi thấy một bạn trẻ đang lúi húi làm điều gì đó, có thể viết lưu bút. Tôi đến gần thì phát hiện không phải bạn trẻ đó viết lưu bút lên thành tháp Hòa Phong mà đang xóa lưu bút bằng cồn. Hỏi chuyện chúng tôi...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]