Chùm ảnh về nhiều cây tại hồ Hoàn Kiếm bị gãy, đổ trong cơn dông chiều 13-6-2015 Không rõ

[14/06/2015 15:12 | Điểm báo KH&CN | Nhận xét(0) | Đọc(2429) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share