Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Vùng đất văn hóa Hồ GươmDiện mạo vùng Hồ Gươm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 qua những tấm bản đồ cổNgày 13-10-2008, Triển lãm các bản đồ cổ Hà Nội được khai mạc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (số 31 Tràng Thi). Triển lãm trưng bày 60 tấm bản đồ Hà Nội trong vòng một...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]