Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ngày 17-5-2018, đi bộ tới Khu tưởng niệm Vua Lê tôi thấy một trong hai chị tầm 40 tuổi cúi xuống nhặt điếu thuốc lá ai đó hút dở. Phỏng đoán người phụ nữ đó sẽ hút điếu thuốc đó, tôi lấy máy ảnh ra chụp để làm tư liệu. Tuy vậy trái với dự đoán của tôi người phụ nữ...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]